Európska komisia vydala novú interaktívnu príručku, ktorá mapuje všetky možnosti financovania kultúrnych a kreatívnych odvetví dostupné na úrovni EÚ. CulturEU, jednotné kontaktné miesto pre financovanie z prostriedkov EÚ, zhromažďuje celkovo 75 možností financovania z 21 rôznych programov EÚ, od programov Kreatívna Európa a Horizont Európa až po štrukturálne fondy a Program InvestEU. Stačí len niekoľko kliknutí a tento interaktívny online nástroj môže nasmerovať ktorýkoľvek európsky kultúrny subjekt k tej najvhodnejšej finančnej podpore EÚ, ktorá je preň dostupná.

Príručka bola vypracovaná s cieľom pomôcť partnerom všetkých typov a veľkostí pôsobiacim v kultúrnych a kreatívnych odvetviach zorientovať sa v oblasti financovania z prostriedkov EÚ, pochopiť dostupné príležitosti a v konečnom dôsledku im pomôcť získať ľahší prístup k financiám EÚ. CulturEU sa bude pravidelne aktualizovať najčerstvejšími informáciami o nových výzvach. Začiatkom roka 2022 bude k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ.

Prostredníctvom tohto interaktívneho sprievodcu chce Európska komisia uľahčiť prístup k možnostiam financovania, ktoré sú k dispozícii pre kultúrne a kreatívne sektory v rámci všetkých zdrojov financovania Európskej únie dostupných v rokoch 2021 – 2027. Cieľom je pomôcť hráčom v týchto sektoroch identifikovať najvhodnejšie zdroje podpory EÚ pre ich projekty. Na stránke CulturEU stačí odpovedať na sériu otázok podľa odvetvia, v ktorom pracujete, typu organizácie a podpory, ktorú hľadáte. Výsledky vám umožnia zúžiť relevantné zdroje financovania a dostupné výzvy, ktoré vám najviac vyhovujú.