Európska komisia vyhlásila prvú výzvu na predkladanie projektov pre nový Nástroj na medziregionálne inovačné investície (I3) v hodnote 145 mil. EUR na roky 2021 a 2022.

Výzva sa vzťahuje na dve oblasti:

– Finančná a poradenská podpora pre investície do medziregionálnych inovatívnych projektov;

-Finančná a poradenská podpora na rozvoj hodnotových reťazcov v menej rozvinutých regiónoch.

I3 je nový nástroj financovania s rozpočtom 570 mil. EUR na roky 2021 – 2027. Slúži na podporu komercializácie a rozšírenia medziregionálnych inovačných projektov v spoločných prioritných oblastiach inteligentnej špecializácie. I3 bude podporovať partnerstvá výskumných pracovníkov, podnikov, občianskej spoločnosti a verejnej správy s cieľom identifikovať a zdokonaliť spoločné oblasti investícií. Podporia sa aj synergie s opatreniami v rámci programu Horizont Európa a Programu pre jednotný trh.

Informačný deň sa uskutoční online 9. decembra 2021.

Viac informácií publikovala Európska komisia na svojej stránke.