Európska komisia prijala pracovný program Kreatívna Európa na rok 2022 s rozpočtom približne 385 miliónov EUR, čo je takmer o 100 miliónov EUR viac ako v roku 2021.

Program Kreatívna Európa posilňuje podporu partnerov z kultúrneho a kreatívneho sektoru a zároveň zohľadňuje výzvy vyplývajúce z koronakrízy a rastúcu celosvetovú konkurenciu. Vo februári 2022 je naplánované vyhlásenie príslušných výziev na predkladanie projektových návrhov v rámci všetkých troch podprogramoch.

Podprogram KULTÚRA bude zahŕňať nové výzvy a iniciatívy v oblasti hudby, kultúrneho dedičstva, múzického umenia a literatúry. Spustí tiež schému mobility, ktorá umožní umelcom, tvorcom a profesionálom v oblasti kultúry vycestovať do zahraničia za účelom profesionálneho rozvoja a medzinárodnej spolupráce.

Podprogram MEDIA sa zameriava na audiovizuálne odvetvie. V roku 2022 bude financovať podporu vývoja inovatívnych videohier a virtuálnej reality. Podpora bude zameraná aj na inovatívne start-upy a budovanie spolupráce medzi filmovými festivalmi. Program bude pokračovať v podpore siete európskych kín a celoeurópskych stratégií distribúcie filmov.

MEDZISEKTOROVÝ podprogram zvýši financovanie na spoločné inovačné projekty. Tieto zahŕňajú niekoľko kreatívnych sektorov, čo prispeje aj k Novému európskemu Bauhausu. Rovnako rozšíri aj podporu spravodajských médií prostredníctvom dodatočných opatrení na ochranu ich slobody.

Kreatívna Európa je program EÚ na podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov. Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii pre program Kreatívna Európa od roku 2021 do roku 2027 , predstavuje približne 2,4 miliardy EUR, čo znamená nárast o 80 % v porovnaní s rokmi 2014 – 2020, z čoho 1,4 miliardy EUR bude vyčlenených na jej podprogram MEDIA. Odzrkadľuje to záväzok Európskej únie pomôcť tomuto odvetviu zotaviť sa a podporiť odolnosť v nasledujúcich rokoch. O financovanie z programu Kreatívna Európa sa môžu uchádzať verejné a súkromné ​​subjekty pôsobiace v kreatívnych sektoroch, a to s pomocou kancelárie Creative Europe Desk, ktorá je organizačnou zložkou Slovenského filmového ústavu a poskytuje administratívnu podporu pre predkladateľov projektov.