Európska komisia vyčlenila 123 miliónov EUR z programu Horizon Europe, nového programu EÚ pre výskum a inovácie, na urgentný výskum variantov koronavírusu. Nové výzvy budú dopĺňať predchádzajúce opatrenia na vývoj liečby a vakcín prostredníctvom organizovania a realizovania klinických skúšok s cieľom pokročiť vo vývoji nádejných liečebných prípravkov a vakcín proti SARS-CoV-2 / COVID-19. Výzvy budú podporovať rozvoj medzinárodných sietí za hranicami Európy, nadväzovať väzby s európskymi iniciatívami ako aj posilňovať infraštruktúry potrebné na zdieľanie údajov, odborných znalostí, zdrojov výskumu a odborných služieb medzi výskumníkmi a výskumnými organizáciami.

Očakáva sa, že financované projekty budú:
• zakladať nové alebo stavať na existujúcich rozsiahlych a regionálnych alebo nadnárodných skupinách, a to aj za hranicami Európy, ktoré by mali rýchlo rozšíriť vedomosti o SARS-CoV-2 a jeho nových variantoch,
• ďalej rozvíjať nádejné terapeutické alebo vakcinačné možnosti proti SARS-CoV-2 / COVID-19 v prípadoch, ak je už predklinický vývoj dokončený,
• podporovať výskumné infraštruktúry s cieľom urýchliť zdieľanie údajov a poskytnúť rýchlu podporu a odborné znalosti v oblasti výskumu, čeliť variantom koronavírusu a byť pripravený na budúce epidémie.

Očakáva sa, že úspešné konzorciá budú spolupracovať s ďalšími príslušnými iniciatívami a projektmi na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni s cieľom maximalizovať synergie a komplementarity a zabrániť duplicite výskumného úsilia.

Tieto núdzové výzvy budú riešiť krátkodobé až strednodobé hrozby a súčasne budú pripravovať na budúcnosť. Prispejú k budovaniu Úradu EÚ pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia (HERA), ktorý umožní EÚ predvídať a lepšie riešiť budúce pandémie.

Výzvy sa budú predkladať 13. apríla a konečný termín na predloženie je 6. mája 2021. Nové riešenia musia byť dostupné a cenovo dostupné pre všetkých, v súlade so zásadami globálnej reakcie na koronavírus.

Jedná sa o nasledovné 4 výzvy:
1. Spravodlivé a otvorené zdieľanie údajov na podporu európskej pripravenosti na COVID-19 a iné infekčné choroby (viac info)
2. Služby výskumnej infraštruktúry pre rýchle výskumné reakcie na COVID-19 a ďalšie epidémie infekčných chorôb (viac info)
3. Vakcíny a terapeutické klinické skúšky na podporu prevencie a liečby COVID-19 (viac info)
4. Zjednotené skupiny proti znepokojujúcim variantom COVID-19 (viac info)