ID: Horizon-EIC-01-2021-TRANSITIONOPEN

Stručný popis výzvy

Cieľom EIC Transition Open je financovanie inovačných aktivít, ktoré presahujú experimentálny dôkaz princípu v laboratóriu. Cieľom EIC Transition sú vyspelé technologické aj obchodné nápady na zvýšenie technológie projektu a jeho pripravenosti na trh. Týmto spôsobom EIC Transition ponúka svojim uchádzačom solídnu podporu pri dodávaní technológie, ktorá je efektívna pre zamýšľané použitie, ako aj úspešný obchodný model a obchodný plán jeho vývoja na trh.  EIC Transition  poskytuje celkový orientačný rozpočet vo výške 59,6 milióna EUR. EIC považuje návrh projektu s požadovaným príspevkom EÚ do výšky 2,5 milióna EUR za primeraný. Požadovanie vyššej sumy je možné, ak je to riadne odôvodnené.

Dátum
uzávierky
22/09/2021
Výška
alokácie
59 600 000 €
Program
Stav
otvorená