ID: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-10

Stručný popis výzvy

Vývoj ťažkých úžitkových vozidiel „HDV“ na vodíkový pohon je kľúčom k tomu, aby bolo možné dekarbonizovať prepravu cestujúcich a tovaru. Na efektívne dosiahnutie tohto cieľa je potrebné modernizovať technológie čerpacích staníc na vodíkové čerpacie stanice „HRS“ aby zodpovedali potrebám tankovania ťažkých úžitkových vozidiel. Cieľom tejto výzvy je vyvinúť, otestovať, certifikovať a uviesť na trh tie z nasledujúcich komponentov, ktoré nie sú dostupné na trhu.Počas projektu by mal byť navrhnutý a skonštruovaný plne integrovaný reťazec komponentov od regulátora tlaku po trysku a súvisiace riadiace príkazy a mal by byť integrovaný na najmenej dvoch vodíkových čerpacích staníc „HRS“, ktoré majú skladovaciu alebo kompresnú kapacitu umožňujúcu uskladnenie niekoľkých 100 kg na palube za deň. Počas projektu by mala prebehnúť skúšobná fáza v trvaní najmenej 6 mesiacov za príslušných prevádzkových podmienok.

Dátum
uzávierky
31/05/2022
Výška
alokácie
179 500 000 €
Program
Stav
uzavretá