ID: CEF-DIG-2021-5GSMARTCOM-WORKS

Stručný popis výzvy

Cieľom tejto výzvy je podporiť skoré nasadenie systémov založených na 5G, ktoré umožňujú prípady použitia pre určité sociálno-ekonomické ovládače „SED“. V rámci tejto výzvy sú cieľovými SED verejné orgány vykonávajúce verejné právomoci a verejné alebo súkromné ​​subjekty poverené prevádzkovaním „SVZ“ alebo „SVHZ“.

Dátum
uzávierky
22/03/2022
Výška
alokácie
25 000 000 €
Program
Nástroj na prepájanie Európy - CEF
Stav
uzavretá