ID: HORIZON-JU-CBE-2022-R-03

Stručný popis výzvy

Úspešné návrhy by mali prispieť k výskumu a vývoju inovatívnych, udržateľných biologických materiálov aby sa zlepšila cirkulárnosť a recyklovateľnosť v súčasnosti používaných zložitých štruktúr, ako sú viacvrstvové alebo multimateriálové štruktúry vrátane plastov a kompozity. Inovácie na biologickom základe by sa mali zamerať na celý rad aplikácií koncového použitia, kde je prioritou identifikovať udržateľnejšie, obehové možnosti napr. obaly, stavebné materiály atď. Očakáva sa, že projekty prispejú k stratégii biohospodárstva EÚ a jej akčnému plánu, stratégii pre plasty, rámcovej smernici o odpade, iniciatíve za udržateľné produkty a akčnému plánu obehového hospodárstva.

Dátum
uzávierky
22/09/2022
Výška
alokácie
120 000 000 €
Program
Stav
uzavretá