ID: HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-01

Stručný popis výzvy

Úspešné návrhy v rámci tejto výzvy uľahčia rozsiahle zavádzanie priemyselných biologických systémov. Tieto systémy prispejú k implementácii stratégie EÚ v oblasti biohospodárstva tým, že preukážu zlepšené environmentálne výkony, maximálnu efektívnosť zdrojov a energie a optimálne kaskádové využitie biologických surovín s cieľom dosiahnuť „nulový odpad“ a „nulové znečistenie“ operácie v súlade s cieľmi obehového hospodárstva a akčného plánu nulového znečistenia.

Dátum
uzávierky
22/09/2022
Výška
alokácie
120 000 000 €
Program
Stav
uzavretá