ID: CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS-WORKS

Stručný popis výzvy

Cieľom tejto výzvy je podporiť počiatočnú vlnu nasadzovacích akcií pre nasadenie systémov 5G pozdĺž dopravných ciest pre pripojenú a automatizovanú mobilitu „CAM“ vrátane bezpečnostných a nebezpečnostných služieb. Tieto môžu zahŕňať cesty, železnice a vnútrozemské vodné cesty, a ak je to vhodné, v kombinácii s inými druhmi dopravy na základe včasných prípravných prác, ktoré sa začali už pred predložením návrhu. Cieľom je začať využívať potrebné súkromné ​​investície, aby sa do konca programu CEF v roku 2027 vytvorila úplná celoeurópska cestná a železničná sieť koridorov 5G.

Dátum
uzávierky
22/03/2022
Výška
alokácie
100 000 000 €
Program
Nástroj na prepájanie Európy - CEF
Stav
uzavretá