ID: CEF-DIG-2021-CLOUD-OTHER-STUDIES

Stručný popis výzvy

Štúdie financované v rámci tejto výzvy by mali pokryť budúce investičné potreby a požadovanú technológiu na prepojenie cloudových, HPC a okrajových infraštruktúr. Prioritou je identifikácia nedostatkov, ktoré bránia EÚ udržať si digitálnu nezávislosť a zároveň sa podieľať na existujúcom technologickom status quo.

Dátum
uzávierky
22/03/2022
Výška
alokácie
1 000 000 €
Program
Nástroj na prepájanie Európy - CEF
Stav
uzavretá