ID: CEF-DIG-2021-CLOUD-FED-WORKS

Stručný popis výzvy

Táto výzva podporí nasadenie gigabitových prepojení na prepojenie medzi sociálno-ekonomickými hnacími silami, ktorými sú orgány verejnej správy alebo verejné či súkromné ​​subjekty poverené prevádzkovaním „SVZ“ alebo „SGEI“ a chrbticových sietí pre cloudové federácie. Trhové sily neposkytujú dostatočné odpovede na výzvu primeraného prepojenia s poskytovateľmi cloudu. Nasadenia sa uskutočnia tam, kde existujúca infraštruktúra nemôže uspokojiť riadne bezproblémové fungovanie zdrojov od rôznych poskytovateľov a tiež tam, kde chýba potrebná redundancia na zaručenie spoľahlivosti a odolnosti cloudového pripojenia, ktoré môže zabezpečiť primerané, bezpečné a zabezpečené pripojenie pre gigabitovú spoločnosť.

Dátum
uzávierky
22/03/2022
Výška
alokácie
65 000 000 €
Program
Nástroj na prepájanie Európy - CEF
Stav
uzavretá