ID: CEF-T-2022-MILMOB-STUDIES

Stručný popis výzvy

V rámci tejto výzvy a v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. c) a článkom 12 CEF nariadenia sa budú podporovať štúdie týkajúce sa týchto akcií:
-všetky akcie opísané v oddieloch 6.1 alebo 6.2 viacročného pracovného programu pre program CEF-Transport na roky 2021 – 2023, ak sú relevantné pre civilnú obranu s dvojakým použitím;
-opatrenia týkajúce sa modernizácie sekcií a komponentov základnej a komplexnej siete, ktoré nie sú zahrnuté v oddieloch 6.1 alebo 6.2 viacročného pracovného programu pre CEF-Transport na roky 2021 – 2023, ak sú relevantné pre civilnú obranu s dvojakým použitím;
-opatrenia týkajúce sa komponentov infraštruktúry leteckej dopravy, ako sú vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1315/2013, ak sú relevantné pre civilnú obranu s dvojakým použitím.

Dátum
uzávierky
29/09/2022
Výška
alokácie
330 000 000 €
Stav
otvorená