ID: HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-03

Stručný popis výzvy

Vodík bude jedným z dominantných riešení, ktoré umožní Horizontu Európa prispieť k Európe, ktorá bude do roku 2050 lepšie žiť a bude neutrálna z hľadiska emisií uhlíka. Tento vlajkový projekt týkajúci sa vodíkových nákladných vozidiel k tomu prispeje skutočnosťou, že v celej EÚ sa vývoj presunie od technológií k aplikáciám, čím sa urýchli používanie vodíka ako alternatívneho paliva. To bude mať za následok kritické zníženie nákladov tak, aby sa vodík ustálil ako prevádzkovo a finančne životaschopná alternatíva. Konečným cieľom je dosiahnuť, aby bol vodík pre vysokovýkonné aplikácie v nasledujúcich 5 až 10 rokoch ekonomicky životaschopný bez financovania.

Dátum
uzávierky
31/05/2022
Výška
alokácie
179 500 000 €
Program
Stav
uzavretá