ID: HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONCHALLENGES-03

Stručný popis výzvy

EIC Transition financuje inovačné aktivity, ktoré presahujú experimentálne overenie princípu v laboratóriu. Podporuje dozrievanie a validáciu novej technológie z laboratória do príslušných aplikačných prostredí pomocou prototypovania, formulácie, modelov, používateľského testovania alebo iných validačných testov, ​​ako aj skúmanie a vývoj udržateľného obchodného prípadu a podnikateľského modelu smerom ku komercializácii.

Dátum
uzávierky
28/09/2022
Výška
alokácie
131 360 126 €
Program
Stav
otvorená