ID: CEF-DIG-2021-CLOUD-DNS-WORKS

Stručný popis výzvy

Táto výzva podporí nasadenie rekurzívnej európskej infraštruktúry DNS resolverov (ďalej len „DNS4EU“) slúžiacej sociálno-ekonomickým ovládačom, verejným, podnikovým a rezidenčným koncovým používateľom internetu v EÚ a ponúkajúcej veľmi vysokú spoľahlivosť a ochranu pred globálnymi hrozbami kybernetickej bezpečnosti pre EÚ (napr. phishing v jazykoch EÚ). Ide o kľúčové politické opatrenie oznámené v roku 2020 „ Spoločné oznámenie: Stratégia EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre digitálnu dekádu“.

Dátum
uzávierky
22/03/2022
Výška
alokácie
14 000 000 €
Program
Nástroj na prepájanie Európy - CEF
Stav
uzavretá