ID: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA2-8

Stručný popis výzvy

Cieľom projektu sú očakávané výsledky:
Životné prostredie – očakáva sa, že výsledky projektu ukážu pozitívny vplyv riešení založených na umelej inteligencii na prevádzkové zmiernenie vplyvu letectva na životné prostredie.
Kapacita – očakáva sa, že výsledky projektu prispejú ku kapacite tým, že sa zamerajú na nástroje na podporu ľudského operátora založené na AI, aby sa zabezpečila integrácia nových typov lietadiel.
Prevádzková efektívnosť – očakáva sa, že výsledky projektu zlepšia prevádzkovú efektivitu tým, že umožnia lepšie predpovede a prognózy premávky, čím prispejú k presnosti.
Bezpečnosť – očakáva sa, že výsledky projektu zachovajú minimálne rovnakú úroveň bezpečnosti ako súčasný systém ATM.

Dátum
uzávierky
13/10/2022
Výška
alokácie
10 000 000 €
Program
Stav
otvorená