ID: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA2-6

Stručný popis výzvy

Cieľom projektu sú očakávané výsledky:
Životné prostredie – očakáva sa, že výsledky projektu preukážu pozitívny vplyv na životné prostredie t. j. pokiaľ ide o emisie, hluk alebo kvalitu miestneho ovzdušia zmiernením preťaženia na letiskách a v ich okolí prostredníctvom lepšej predpovede tokov cestujúcich napr. použitím multimodálneho nástroje na rozhodovanie, predaj jednotlivých leteniek atď, podporou prístupu na letiská a výstupu z letísk prostriedkami šetrnými k životnému prostrediu atď.
Skúsenosti cestujúcich – očakáva sa, že výsledky projektu zlepšia skúsenosti cestujúcich zdieľaním údajov o leteckej doprave s poskytovateľmi cestovných služieb, čím cestujúcim pomôžu pri plánovaní intermodálnych ciest, ktoré zahŕňajú letecké segmenty. To sa dosiahne aj vhodnou analýzou správania cestujúcich, modelovaním a simuláciou.
Kapacita – očakáva sa, že výsledky projektu prispejú ku kapacite poskytnutím metód na optimalizáciu cesty a prispôsobenie ponúk cestujúcim, najmä v prípade narušenia premávky napr. umožnenie cestujúcim prerezervovať si a preplánovať cestu pomocou rovnakého alebo iného dopravného prostriedku.
Nákladová efektívnosť – očakáva sa, že výsledky projektu ukážu, že nové štandardy zdieľania údajov spolu s prispôsobeným multimodálnym výkonnostným systémom a riadením umožnia nové podnikanie „ako službu“, čím pridajú hodnotu pre letectvo v rámci integrovaného dopravného systému.
Bezpečnosť – očakáva sa, že výsledky projektu zachovajú minimálne rovnakú úroveň bezpečnosti ako súčasný systém ATM.

Dátum
uzávierky
13/10/2022
Výška
alokácie
10 000 000 €
Program
Stav
otvorená