ID: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA1-8

Stručný popis výzvy

Cieľom projektu sú očakávané výsledky:
Civilno-vojenská koordinácia – očakáva sa, že výsledky projektu zlepšia civilno-vojenskú koordináciu so zdieľateľnými údajmi o trajektóriách misií pre lepšiu predikciu premávky a výmenu informácií o vzdušnom priestore.
Bezpečnosť – pri zabezpečení lepšej koordinácie výsledky projektu tiež zabezpečia, že nové formáty údajov a služby výmeny informácií si zachovajú aspoň súčasnú úroveň dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií.

Dátum
uzávierky
13/10/2022
Výška
alokácie
10 000 000 €
Program
Stav
otvorená