ID: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA1-2

Stručný popis výzvy

Cieľom projektu sú očakávané výsledky:
Kapacita – očakáva sa, že výsledky projektu prispejú k efektivite kapacity identifikáciou rôznych sektorových objemov na zisťovanie a riešenie zložitosti, pričom vyvažujú pracovné zaťaženie a optimalizujú využívanie zdrojov. Okrem toho sa očakáva, že zvýšené využívanie stredného vzdušného priestoru približne medzi 15 000 stôp a 25 000 stôp bude mať pozitívny vplyv na kapacitu.
Prevádzková efektívnosť – očakáva sa, že výsledky projektu zlepšia prevádzkovú efektívnosť, pokiaľ ide o ľudskú výkonnosť a odolnosť zainteresovaného personálu voči novým pracovným metódam vytvoreným v dôsledku nových alebo odlišných stratégií prideľovania úloh.
Bezpečnosť – očakáva sa, že výsledky projektu zachovajú minimálne rovnakú úroveň bezpečnosti ako súčasný systém ATM.

Dátum
uzávierky
13/10/2022
Výška
alokácie
10 000 000 €
Program
Stav
otvorená