ID: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA1-5

Stručný popis výzvy

Cieľom projektu sú nasledovné očakávané výsledky:

1) Životné prostredie – očakáva sa, že výsledky projektu ukážu, že navrhované riešenia by nemali negatívny vplyv na životné prostredie t.j. z hľadiska emisií, hluku alebo kvality miestneho ovzdušia ani na potenciálne zlepšenie environmentálnej stopy letectva.
2)Kapacita – očakáva sa, že výsledky projektu prispejú ku kapacite prostredníctvom multimodálnych informácií o obmedzeniach cestujúcich v reálnom čase, ktoré pri zdieľaní na úrovni siete pomôžu znížiť napríklad meškanie pri odchode.
3)Skúsenosti cestujúcich – očakáva sa, že výsledky projektu ukážu životaschopnosť integrácie letísk ako multimodálnych uzlov do siete ATM s cieľom umožniť interoperabilitu medzi letectvom a inými druhmi dopravy.

Dátum
uzávierky
13/10/2022
Výška
alokácie
10 000 000 €
Program
Stav
otvorená