ID: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA1-1

Stručný popis výzvy

Cieľom projektu sú nasledujúce očakávané výsledky:

1)Životné prostredie – očakáva sa, že výsledky projektu ukážu, že navrhované riešenia by nemali negatívny vplyv na životné prostredie t.j. z hľadiska emisií, hluku alebo kvality miestneho ovzdušia ani na potenciálne zlepšenie environmentálnej stopy letectva.
2)Kapacita – očakáva sa, že výsledky projektu prispejú ku kapacite zlepšením využívania vzletových a pristávacích dráh a pozemnej prevádzky, ako aj využívania vzdušného priestoru na trati so stredno alebo vysokou hustotou.
3)Nákladová efektívnosť – očakáva sa, že výsledky projektu odôvodnia investičné náklady súvisiace s prijatím automatizovaných technológií a nástrojov.
4)Bezpečnosť – očakáva sa, že výsledky projektu zachovajú prinajmenšom rovnakú úroveň bezpečnosti ako súčasný systém ATM v prepojenejšom a automatizovanejšom prostredí.

Dátum
uzávierky
13/10/2022
Výška
alokácie
10 000 000 €
Program
Stav
otvorená