Výskum a inovácie zohrávajú zásadnú úlohu pri hľadaní vakcíny a nových presných metód diagnostiky a liečby ochorenia COVID-19.

Od prvých prípadov nákazy Európska komisia podniká množstvo krokov a zároveň mobilizuje finančné prostriedky na zastavenie šírenia vírusu SARS-CoV-2. Tieto aktivity sa zameriavajú na epidemiologický výskum, pripravenosť a reaktivitu na ohniská nákazy, vývoj diagnostiky, liečby a vakcín, ako aj na infraštruktúry a zdroje, ktoré  tento výskum umožňuje.

Prinášame Vám aktuálny prehľad zdrojov a dôležitých informácií z oblasti európskeho výskumu a inovácií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.