Všeobecný kontakt

Úrad podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu

Štefánikova 15
811 05 Bratislava

eurofondy@eurofondy.sk

Informácie pre médiá

tlacove@eurofondy.sk

Tento mail je prioritne určený na riešenie novinárskych otázok, a preto je počas pracovnej doby nepretržite sledovaný. Otázky poslané naň môžu byť spracované skôr ako tie, ktoré sú adresované na konkrétneho človeka.

Styk s verejnosťou

public@eurofondy.sk