Za koordináciu oblasti politiky súdržnosti EÚ zodpovedá v podmienkach SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. SR prevzalo ročné predsedníctvo v tomto zoskupení od 1. 7. 2018. V rámci svojho predsedníctva bude prizývať na podujatia aj zástupcov Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska.

Podujatia

Bratislava, 24. - 25.9.2018

Stretnutie generálnych riaditeľov krajín V4 +4

zobraziť podujatie