Medzinárodná spolupráca krajín V4

Vyšehradská skupina alebo Vyšehradská štvorka, skrátene V4, je spoločenstvo štyroch stredoeurópskych štátov: Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska založené 15. februára 1991. Vyšehradská skupina je výrazom úsilia krajín stredoeurópskeho regiónu o spoluprácu na viacerých úsekoch spoločného záujmu v rámci celoeurópskej integrácie. Ide o pravidelné stretnutia na úrovni expertov a predstaviteľov na politickej úrovni na princípe rotujúceho ročného predsedníctva.

V období od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 predsedalo krajinám Vyšehradskej skupiny Slovensko.

Súčasnou predsedníckou krajinou V4 je Česká republika. Viac informácií k plánovaným aktivitám počas českého predsedníctva nájdete na stránke v4.mmr.cz.