Prezidentka 1. júla 2020 vymenovala Veroniku Remišovú do funkcie podpredsedníčky vlády a ministerky nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Nové ministerstvo od 1. júla 2020 pod jednu strechu zjednotilo všetky kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Od 1. októbra 2020 prejdú pod nové ministerstvo aj niektoré kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva financií SR a Úradu vlády SR. Z rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka to bude agenda Integrovaného regionálneho operačného programu a cezhraničných programov. Z Úradu vlády SR pôjde o agendu Operačného programu Technická pomoc, Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP, Dunajský národný program a Program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa. Rovnako na seba preberie úlohy platobnej jednotky z rezortu financií, ministerstva pôdohospodárstva a z Úradu vlády. Na Ministerstve financií SR však zostane orgán auditu.