Workshop z 29.4.2022 k Programu Slovensko, politicky cieľ 5 (Európa bližšie k občanom)

zobraziť zasadnutie