Workshop z 25.4.2022 k Programu Slovensko, politicky cieľ 3 (Prepojenejšia Európa)

zobraziť zasadnutie

Workshop z 22.4.2022 k Programu Slovensko, politicky cieľ 1 (Inteligentnejšia Európa)

zobraziť zasadnutie

Workshop z 22.4.2022 k Programu Slovensko, špecifický cieľ: Fond na spravodlivú transformáciu

zobraziť zasadnutie