Workshop z 22.4.2022 k Programu Slovensko, špecifický cieľ: Fond na spravodlivú transformáciu

zobraziť zasadnutie

Workshop z 21.4.2022 k Programu Slovensko, politicky cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa)

zobraziť zasadnutie