Workshop z 18.10.2021 k OP Slovensko, politický cieľ 1 (Inteligentnejšia Európa)

zobraziť zasadnutie

Workshop z 11.10.2021 k OP Slovensko, politický cieľ 2 (Ekologickejšia Európa)

zobraziť zasadnutie