Workshop z 18.10.2021 k OP Slovensko, politický cieľ 1 (Inteligentnejšia Európa)

zobraziť zasadnutie