Workshop z 11.10.2021 k OP Slovensko, politický cieľ 2 (Ekologickejšia Európa)

zobraziť zasadnutie

Workshop z 4.10.2021 k OP Slovensko, politicky cieľ 4 (Sociálnejšia Európa)

zobraziť zasadnutie