Workshop z 4.10.2021 k OP Slovensko, politicky cieľ 4 (Sociálnejšia Európa)

zobraziť zasadnutie

Workshop z 27.9.2021 k OP Slovensko, politický cieľ 5 (Európa bližšie k občanom)

zobraziť zasadnutie