Workshop z 23.9.2021 k OP Slovensko, politický cieľ 3 (Prepojenejšia Európa)

zobraziť zasadnutie