Workshop z 27.9.2021 k OP Slovensko, politický cieľ 5 (Európa bližšie k občanom)

zobraziť zasadnutie

Workshop z 23.9.2021 k OP Slovensko, politický cieľ 3 (Prepojenejšia Európa)

zobraziť zasadnutie