Workshop z 2.5.2022 k Programu Slovensko, Technická pomoc

Workshop sa konal v rámci druhého kola Partnerského dialógu k príprave Programu Slovensko na roky 2021 – 2027. Predmetom workshopu bola technická pomoc.

Dátum a miesto konania: 2. máj 2022. online

Zápisnica z workshopu (formát: docx, veľkosť: 29 kB)

Prezentácia z workshopu (formát: PDF, veľkosť: 1 MB)