Workshop z 29.4.2022 k Programu Slovensko, politicky cieľ 5 (Európa bližšie k občanom)

Workshop sa konal v rámci druhého kola Partnerského dialógu k príprave Programu Slovensko na roky 2021 – 2027. Predmetom workshopu bol politický cieľ 5: Európa bližšie k občanom.

Dátum a miesto konania: 29. apríla 2022. online

Zápisnica z workshopu (formát: docx, veľkosť: 44 kB)

Prezentácia z workshopu (formát: PDF, veľkosť: 1,1 MB)