Cesta k eurofondom nemusí byť taká komplikovaná, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Žiadatelia, ktorí chcú na svoje projekty čerpať zdroje z Európskej únie - teda obce, mestá, firmy alebo združenia - nájdu bezplatné poradenstvo v Informačno-poradenských centrách.

Poradenské centrá sídlia v každom samosprávnom kraji (okrem bratislavského) a poskytujú potenciálnym žiadateľom o eurofondy konzultácie či informácie. Jednotliví žiadatelia tak nemusia pri príprave potrebných podkladov hľadať drahých konzultantov, nemusia sa zaväzovať akýmikoľvek zmluvami a už vôbec nie konzultantom platiť odmenu, ak je ich žiadosť úspešná.

Okrem bezplatného poradenstva organizujú informačno-poradenské centrá aj semináre, konferencie, workshopy a pravidelne informujú žiadateľov o novinkách v oblasti eurofondov.

V prípade, ak máte o poradenstvo záujem, kontaktujte dané IPC a dohodnite si stretnutie.

Košický kraj

adresa: Strojárenská 3 (5. poschodie), 042 66 Košice

Mgr. Miroslava Kočanová (tel.: 055/7268 427, mail: ipc@vucke.sk)

Webová stránka IPC pre Košický kraj

Prešovský kraj

adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Mgr. Kamil Štoffa (tel.: 051/7081 115, mail: ipc@vucpo.sk)

Webová stránka IPC pre Prešovský kraj

Prešovský kraj, mesto Humenné

adresa: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné

Ing. Matúš Brečka (tel.: 051 / 7081 905, mail: ipchumenne@vucpo.sk)

Webová stránka IPC v Humennom

Banskobystrický kraj

adresa: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Adriana Čížová (tel.: 048/ 4330 146, mail: ipc@banskabystrica.sk)

Webová stránka IPC pre Banskobystrický kraj

Žilinský kraj

adresa: Komenského 48, 011 09 Žilina

Ing. Michal Ďurčanský (tel.: 041/ 5032 159, ipc@zilinskazupa.sk)

Webová stránka IPC pre Žilinský kraj

Trenčiansky kraj

adresa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Katarína Vavríková (tel.: 032/655 57 32, 0901 918 172, mail: ipc@tsk.sk)

Webová stránka IPC pre Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

adresa: Kupecká 3, 949 01 Nitra

Ing. Peter Paulovič (tel.: 037/ 6925938, mail: ipc@unsk.sk)

Webová stránka IPC pre Nitriansky kraj

Trnavský kraj

adresa: Starohájska 10, 917 01 Trnava

Ing. Petra Kovárová (tel.: 033/55 59 652, ipc@trnava-vuc.sk)

Webová stránka IPC pre Trnavský kraj