Adresa: Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica


Termín otvorenia:  október 2022

Regionálne centrum sídli v budove Interpolis Office Center, ktorá sa nachádza v širšom centre mesta v lokalite zvanej Sídlisko neďaleko mestského úradu. Priestory regionálneho centra sa nachádzajú na prízemí budovy.  Zástavka hromadnej dopravy je situovaná priamo pred vstupom do budovy a železničná i autobusová stanica sú chôdzou vzdialené do 10 minút. Možnosť dostupného parkovania v blízkosti regionálneho centra.

Možnosť konzultácie aj mimo úradných hodín po dohode na telefónnom čísle: 0903 315 826


V regionálnom centre Banská Bystrica nájdete nasledovné orgány verejnej moci:

  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
  • Úrad pre verejné obstarávanie
  • MIRRI SR – kancelária pre najmenej rozvinuté okresy
  • MIRRI SR – kancelária regionálnych inovácií

Hlavný kontakt

RC Banská Bystrica
0903 315 826 rc.banskabystrica@mirri.gov.sk