Adresa: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice


Termín otvorenia:  október 2022

Regionálne centrum sídli v budove Business center Moldavská, neďaleko kruhového objazdu. Priestory regionálneho centra nájdete na 7.NP. Školiaca miestnosť sa nachádza na 4.NP. Lokalita má vynikajúcu dostupnosť autobusovou i električkovou dopravou. Možnosť dostupného parkovania v blízkosti regionálneho centra.

Možnosť konzultácie aj mimo úradných hodín po dohode na telefónnom čísle: 0947 913 133


V regionálnom centre Košice nájdete nasledovné orgány verejnej moci:

  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
  • Úrad pre verejné obstarávanie
  • MIRRI SR – kancelária pre najmenej rozvinuté okresy
  • MIRRI SR – kancelária regionálnych inovácií

Hlavný kontakt

RC Košice
0947 913 133 rc.kosice@mirri.gov.sk