Adresa: Farská 7, 949 01 Nitra


Termín otvorenia: 19.9.2022

Regionálne centrum sídli v centre mesta, v budove Business & Residence na 1.NP, ktorá je ľahko dostupná pešo, autom i hromadnou dopravou. Možnosť dostupného parkovania v blízkosti regionálneho centra.

Možnosť konzultácie aj mimo úradných hodín po dohode na telefónnom čísle: 0940 993 436


V regionálnom centre Nitra nájdete nasledovné orgány verejnej moci:

  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Ministerstvo životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia
  • Úrad vlády SR – Plán obnovy a odolnosti
  • Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
  • Úrad pre verejné obstarávanie
  • MIRRI SR – kancelária regionálnych inovácií

Hlavný kontakt

RC Nitra
0947 913 861 rc.nitra@mirri.gov.sk