Adresa: Levočská 5 (budova bývalých elektrární VSE), 080 01 Prešov


Termín otvorenia:  október 2022

Regionálne centrum MIRRI SR sídli v centre mesta, pod Bosákovou bankou. V blízkosti sa nachádzajú zastávky mestskej hromadnej dopravy Trojica a Poliklinika na Levočskej. Vstup do RC Prešov sa nachádzajú z hlavnej ulice na pravej strane budovy. Možnosť dostupného parkovania v blízkosti regionálneho centra.

Možnosť konzultácie aj mimo úradných hodín po dohode na telefónnom čísle: 0940 994 628


V regionálnom centre Prešov nájdete nasledovné orgány verejnej moci:

  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Ministerstvo životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia
  • Úrad vlády SR – Plán obnovy a odolnosti
  • Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
  • Úrad pre verejné obstarávanie
  • MIRRI SR – kancelária pre najmenej rozvinuté okresy
  • MIRRI SR – kancelária regionálnych inovácií

Hlavný kontakt

RC Prešov
0940 994 628 rc.presov@mirri.gov.sk