Adresa: Poštová 1, 010 08 Žilina


Termín otvorenia: 8. december 2022

Regionálne centrum sídli na prízemí v budove Biznis centrum Poštová 1. Zastávka hromadnej dopravy s názvom Poštová sa nachádza približne 100 metrov od centra. Možnosť dostupného parkovania v blízkosti regionálneho centra.

Možnosť konzultácie aj mimo úradných hodín po dohode na telefónnom čísle: 0947 923 863


V regionálnom centre Žilina nájdete nasledovné orgány verejnej moci:

  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Úrad pre verejné obstarávanie
  • MIRRI SR – kancelária regionálnych inovácií

Kontakt

Odborný konzultant

0940 605 870

Odborný konzultant

0940 994 632

Odborný konzultant – vedúci centra

0947 913 327