Európsky parlament dňa 19.05.2021 schválil definitívnu podobu programov Kreatívna Európa a Erasmus+

Program Kreatívna Európa má na roky 2021-2027  rozpočet 2,5 miliardy eur. Rozpočet medzi rokmi 2014-2020 bol 1,4 miliardy eur.

Finančné prostriedky sú určené na podporu a oživenie kultúry a audiovizuálneho sektora v EÚ po pandémii.

Okrem navýšenia rozpočtu sa poslancom počas vyjednávaní o podobe programu so zástupcami členských štátov podarilo presadiť aj to, aby bol kladený väčší dôraz na témy v oblasti inklúzie a rovnosti žien a mužov. Osobitná podpora je venovaná aj súčasnej a živej hudbe, ktorá patrí medzi odvetvia najviac zasiahnuté pandémiou a program tiež zabezpečí vyššiu mieru spolufinancovania malých projektov zo strany EÚ. Parlamentu sa podarilo presadiť, aby program povinne podporoval ženské talenty a umeleckú a profesionálnu kariéru žien, lebo ženy sú nedostatočne zastúpené v rozhodovacích pozíciách v kultúrnych, umeleckých a kreatívnych inštitúciách.

Program Erasmus+

Študentský program Erasmus má na roky 2021-2027 rozpočet vyše 28 miliárd eur čo predstavuje dvojnásobok peňazí, ktoré mal program doteraz. V období 2014 až 2020 bol rozpočet programu necelých 15 miliárd eur.

Poslanci európskeho parlamentu zdôraznili, že študenti patria k ľuďom, na ktorých sa najviac podpísali obmedzenia týkajúce sa pandémie. Dodali, že navýšenie finančných prostriedkov v  programe by mohlo tento vplyv čiastočne vyrovnať.