Vláda SR 6. apríla 2022 schválila Partnerskú dohodu SR na roky 2021 – 2027, na základe ktorej bude Slovensko čerpať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Návrh dohody bude následne oficiálne predložený Európskej komisii na formálny proces schválenia.

„Partnerská dohoda je výsledkom tvrdých rokovaní s Európskou komisiou o národných prioritách Slovenska. Som veľmi rada, že sa nám podarilo obhájiť záujmy našej krajiny a dnes máme na stole kvalitný plán, kam budeme v nasledujúcom desaťročí investovať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Po prvýkrát v histórii Slovenska sme do tvorby Partnerskej dohody zapojili všetkých kľúčových partnerov – od ministerstiev, samospráv, vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, zástupcov zamestnávateľov i odborov, až po mimovládne organizácie a odbornú verejnosť. Do šiestich kôl Národnej konzultácie sa zapojilo vyše 1 100 účastníkov a uskutočnilo sa tiež viac ako 300 expertných stretnutí. Všetkým partnerom a účastníkom sa chcem poďakovať.“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorá Partnerskú dohodu predložila na rokovanie vlády.

V novom období budú eurofondy smerovať do oblastí podpory v rámci piatich cieľov politiky súdržnosti:

   • Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa: 1,89 mld. eur
   • Zelenšia Európa: 4,23 mld. eur
   • Prepojenejšia Európa: 2 mld. eur
   • Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa: 3,25 mld. eur
   • Európa bližšie k občanom: 404 mil. eur

Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu: 441 mil. eur

V novom programovom období 2021 – 2027 nahradí doterajších šesť operačných programov jediný – Program Slovensko a byrokratická spleť rôznych orgánov a dokumentov sa výrazne zredukuje. Jeden program s jednými pravidlami, metodikou a manažmentom prinesie výrazné zjednodušenie a zrýchlenie celého procesu.

Kým doteraz mal každý riadiaci a sprostredkovateľský orgán aj vlastné pravidlá pre implementáciu, zavedené budú nové zjednotené pravidlá a zjednodušené postupy pre všetkých. Kontrolu verejného obstarávania pre Program Slovensko bude po novom vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie. Zjednodušenie a zjednotenie pravidiel uľahčí život samosprávam, všetkým žiadateľom aj ministerstvám.

Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027