ITMS2014+ – nástroj pre žiadosti, implementáciu a monitorovanie fondov EÚ, slúži žiadateľom zapojeným do prípravy, administrácie, výberu, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia poskytovaných finančných prostriedkov z fondov EÚ


Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko 2021 – 2027 na kalendárny rok 2023, verzia 1.0 (PDF, 1.44 MB) – 16. 2.2023

Harmonogram plánovaných výziev Programu Slovensko 2021 – 2027 na kalendárny rok 2023 verzia 2.0 (PDF, 963 kB) – 31.5.2023


Druhá výzva programu Interreg Stredná Európa 2021-2027 vyhlásená
Projektové prihlášky je možné predkladať od 22. marca do 17. mája 2023 – 13.00 (SEČ)

Oznámenie o vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027
Žiadosti je možné predložiť v lehote od 22.12.2022 do 31.03.2023.

VÝZVA PRE HODNOTITEĽOV programu cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko – Slovensko
Trvanie výzvy: 15. Február 2023 – 26. Február 2023