Vzdelávacie aktivity v roku 2022

Oddelenie vzdelávania administratívnych kapacít realizuje vzdelávacie aktivity v súlade s „Centrálnym plánom vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014-2020″.

V roku 2022 sú vzdelávacie aktivity realizované prezenčnou a dištančnou formou prostredníctvom virtuálnej učebne LMS vo forme e-learningových kurzov alebo webinárov. V druhom polroku 2022 bude prvýkrát realizovaný nový typ prezenčnej vzdelávacej aktivity formou workshopu.

Pre všetkých užívateľov s prihlasovacími údajmi do CPV/LMS sú v informačnom systéme LMS pripravené voľné dostupné kurzy k výberu v dištančnej forme.

V súčasnej dobe sa vypracúva Dodatok č.1 k Centrálnemu plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014-2020, ktorý zohľadní špecifické potreby a nároky na vzdelávanie v prechodnom období z PO 2017-2020 do PO 201-2027 a bude zahŕňať aj vzdelávacie moduly k novému programovému obdobiu 2021-2027.

Vzdelávacie aktivity sú predovšetkým určené administratívnym kapacitám (štandardizovaným pracovným pozíciám), pre ktorých je daná vzdelávacia aktivita povinná v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 – 2020 a ktorí sa daného školenia ešte nezúčastnili.
Pre neštandardizované pracovné pozície je taktiež možnosť prihlasovania na vzdelávacie aktivity. Termíny školení sú zverejňované na stránke CPV:
https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course/list 

Používateľské príručky a návody k e-learningovým kurzom a webinárom nájdete na stránke Partnerská dohoda:
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/560-sk/dokumenty/

V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na emailovej adrese:
vzdelavanieakesif@mirri.gov.sk