05. februára 2019

Odborníci začali diskusiu o novej Partnerskej dohode a operačných programoch SR